Salgs- og leveringsbetingelser:

Gældende fra 1. marts 2002.

Generelle betingelser:

Nedenstående betingelser er gældende, såfremt andet ikke er skriftligt meddelt af Elano.

Mundtlige aftaler med vore medarbejdere er for os kun bindende, når de er skriftligt bekræftede af Elano.

Alle tilbud er baseret på gældende priser med forbehold for mellemsalg, kursændringer, ændringer i told- og afgiftssatser samt strejke, lock-out og anden force majeure.

 

   1. PRISER:

  A:  Alle i prislisten nævnte priser er uden moms, ab lager Odense

  B:  Priserne er uforbindende og kan ændres uden forudgående varsel.

  C:  Der tages forbehold mod fejl i såvel tekst som priser i prislisten.

 

   2. BETALINGSBETINGELSER:

  A:  Leveringsmåneden + 15 dage netto, eller 8 dage - 2% af fakturabeløbet excl. moms og fragt. Ret til ændringer

        forbeholdes.

  B:  Til kunder uden  konto sendes normalt kun mod efterkrav.

  C:  Ved betaling senere end det aftalte tidspunkt, debiteres rente pr. påbegyndt måned.

  D:  Såfremt en efterkravsforsendelse ikke er indløst senest 3 dage efter 1. præsentation, kaldes forsendelsen retur.

        Fremtidige leverancer vil herefter kun finde sted mod forudbetaling.

 3. LEVERING:

  A:  Al forsendelse sker for købers regning og risiko, og køber skal reklamere direkte til transportøren.

  B:  Ved varekøb under  1 50,00 kr. netto, pålægges der et ekspeditionsgebyr på  3 5,00 kr.

  C:  Evt. reklamationer må ske senest 8 dage fra fakturadato.

  D:  Opgivne leveringstider er uden forbindende.

  E:  Elano kan ikke gøres ansvarlig for tab ved forsinket levering grundet strejker, brand, maskinhaveri,

        materialeforsinkelse, transportforsinkelse eller andre forhold, som er uden for vor kontrol.

    4. RESTORDRE:

  Alle ikke leveringsmulige varer noteres automatisk i restordre, og vil blive leveret ufranko ved hjemkomst.

    5. VARERETURNERING:

  Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med os. Kun varer i ubeskadiget originalemballage -

  uden Deres prismærkning - kan returneres efter følgende retningslinier.

  Indtil  3 0 dage fra fakturadato - 10%

  Indtil 12 mdr. fra fakturadato - 30%

  Over 12 mdr. efter vurdering.

  Dog mindst 50,00 Kr.

  Al returnering skal ske franco. Faktura nr. samt dato skal oplyses. (Jvf. momsloven.)

  Varer der normalt ikke lagerføres (skaffevarer) tages ikke retur.

 
 6. GARANTI- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER:

  Vi følger købelovens almindelige bestemmelser om reklamationsret/garanti og vi har naturligvis en produkt ansvarsforsikring.

  A:  Produkter som indenfor garantiperioden viser sig behæftede med fabrikations og/eller monteringsfejl fra

        producentens side, erstattes eller ombyttes til nyt ved franko indsendelse af den/de defekte dele til

        Elano, sammen med vor reklamationsrapport i korrekt udfyldt stand.

  B:  Reklamationsvarer behandles kun hvis disse er leveret af Elano.

  C:  Al garanti bortfalder såfremt brugeren/køberen har forsøgt at ændre, reparere eller har anvendt produktet fejlagtigt.

  D:  Følgerskader erstattes ikke.

  E:  Ekspeditions- og forsendelsfejl vil naturligvis være undtaget fra standardbestemmelserne.

  7. ÅBNINGSTIDER:

  Mandag - Torsdag  : Kl. 8.00 - 16.30
  Fredag  : Kl. 8.00 - 15.00